MAJLIS AHLUL QUR’AN

Majlis Ahlul  Qur’an merupakan majlis ilmu yang diselenggarakan Yayasan Ahlul Qur’an Indonesia setiap bulan pada tgl 20 pukul 15.30 wib s/d selesai. Apabila tgl 20 jatuh pada hari Sabtu atau Ahad atau libur nasional , maka jadwal pengajian dimajukan ke hari sebelumnya.